POKLONILI SE OBĚTEM

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ 27. 5. 2017

V poslední květnové slunečné sobotní dopoledne se na akci pořádané krajskou radou KČP Hradec Králové sešli zástupci dalších pobočných spolků KČP spolu se svým nejvyšším představitelem - předsedou Národní rady KČP a s nimi členové SBČS, mladí hasiči, skauti, představitelé samospráv, zástupci armády (dokonce nejen české, ale i polské) a další občané, aby položili květiny a s úctu sklonili své hlavy před památníkem obětí pochodu smrti v Choustníkově Hradišti.

prapory

První dekorací u Památníku (v pozadí) před zahájením akce byly prapory Klubů Českého pohraničí. Z těchto ten prostřední je praporem KČP Lomnice nad Popelkou.

lomnici 3

A zde už kráčí Semilák Olda Votrubec, aby za tento klub položil květiny.

lomnici 2

A to je kompletní trojice vyslanců lomnického KČP. Čtvrtý do počtu a předseda klubu (v pozadí uprostřed) – Pepa Svoboda – plní úlohu dokumentárního fotografa s cílem pořídit snímky do skvělé kroniky jejich KČP.

Za KČP Libereckého kraje: M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473