MÁJOVÝ POZDRAV

Antonín Sova

POZDRAV K 1. MÁJI

Je zase máj a z květných závějí

to zvoní, zpívá, echem haleká,

skřivani nových nadějí

se ozývají v srdci člověka.

Tisíci paprsky zve slunce den:

Věř pracovníku! A buď pozdraven!

Ty pracoval jsi, přemýšlel a kul

o lepším světě, lidství radostném,

však urazit máš cesty ještě půl,

než dojdeš v dění spěchu překotném

k velkému cíli, později či dřív –

by k člověku byl člověk spravedliv.

Věříme v toto jaro lidských dnů

a proto stále rostem jako zdi,

dnes nad útrapy, zítra k útrap dnu

kráčíme pevně, krok se nepozdí.

Jdem vpřed a vpřed a k cíli stále blíž –

neb jaro v lidských srdcích jihne již.

My čistí, s přímým soudem na čele

štít pracovníků udržeti chcem.

Kdo vyšel z řad a zištné účele

k osobním výbojům měl v srdci svém,

nechť neztíží nám zápas bolestný.

Nechť odejde! Náš boj je zápas ctný!

Buď naším jarem lázeň očistná,

buď naším jarem obnovení sil.

Pomluva podezřivá, závistná

nechť vybičuje víru v jistý cíl.

A vše co zplení jedem otravy,

nechť šťastná ruka v štěpné uzdraví.

Buď vítán první Máji! Minulost

tys uchránil, nám lepší zítřek stvoř!

Kdo tebou prošel, byť i chudý host,

bohatě jeho srdcem vzplaň a vzhoř!

Ať každý, věrný k lidstvu pracovník

za vše, čím hřeješ srdce, vzdá ti dík!

Za lásku k zemi, k modré obloze

za domoviny pracovitý klid.

Za svobodu, jež kdysi uboze

ti zněla, když jsi musel otročit,

za lásku dětí, věrný souzvuk žen,

buď první Máji, v srdcích pozdraven!

Že miliony květů zahynou

ve vichrech, bouřích, dravém potoce,

přec nebudou jen snem a vidinou,

přinesou sladké jednou ovoce.

Jsme, první Máji, silni vírou tou:

Sny naše do plodů též dorostou!

 

(Zvýrazněný text určen jest nectným Lysákovým, Mackovíkům, Hudakovým, Dvořákům, Chotům a jim podobným – pozn. RSP) 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473